MONT IRP s.r.o.
Charakteristika spoločnosti
Organizačná štruktúra
Cetrifikáty, oprávnenia
Ocenenia spoločnosti
Predmet činnosti
Naše referencie
Vybavenie spoločnosti
Výpis z ORSR
Adresa firmy: SK UK
MONT IRP s.r.o.
ul. Oceliarska 2,
010 01 Žilina
Slovakia

IČO: 00694 142
IČ DPH:
SK 2020474852
Lokalita