MONT IRP s.r.o.
Kontakt

Funkcia Priezvisko a meno Mobil Tel. / fax E-mail
Konateľ spoločnosti Ing. SVENTEK Cyril 0903 504 285 041/555 77 12
Obchodný zástupca
Poverenec pre kvalitu
Ing. ZAUŠKA Marián 0903 512 162 041/555 77 12
TPV / Cenová ponuka NOGA Michal 0903 512 060 041/555 77 14
MTZ ONDÁKOVÁ Eva 0911 333 273 041/555 77 23
Ekonóm TUREKOVÁ Ľuda   041/555 77 18