MONT IRP s.r.o.
Charakteristika spoločnosti
Organizačná štruktúra
Cetrifikáty, oprávnenia
Ocenenia spoločnosti
Predmet činnosti
Naše referencie
Vybavenie spoločnosti
Výpis z ORSR
Predmet činnosti:
 • Výroba a montáž zváraných oceľových konštrukcií,
 • Výroba a montáž zváraných oceľových hál (pre výrobné a skladové priestory, športové a oddychové centrá, administratívne a servisné a nákupné centrá,
 • Doplnkové oceľové konštrukcie (ako oceľové schody, zábradlia, konštrukcie výťahov, oceľové premostenia a pod., technologické zariadenia pre papierensky a drevospracujúci priemysel, dopravníky, transportné pásy, dopravníkové mosty, tunelové debnenia, silá a zásobníky,
 • Regálové systémy,
 • Spaľovne, filtračné stanice,
 • Potrubné rozvody,
 • Stožiare,
 • Výroba a montáž zváraných žeriavových dráh,
 • Výroba a montáž žeriavových konštrukcií,
 • Výroba a montáž zváraných síl a nízkotlakých nádrží,
 • Výroba a oprava železničných koľajových vozidiel,
 • Výroba a montáž zváraných cestných oceľových mostných konštrukcií,
 • Výroba a montáž zváraných železničných mostných konštrukcií.