Nový dodávateľ

FORMULÁR PRE REGISTRÁCIU NOVÉHO DODÁVATEĽA

Spoločnosť MONT IRP s.r.o. pracuje s dodávateľmi, ktorí poskytujú kvalitu, férové jednanie a stávajú sa tak silnými a stabilnými obchodnými partnermi. Nasledujúci registračný formulár je jednotný pre všetkých nových dodávateľov produktov a služieb a poskytuje spoločnosti MONT IRP s.r.o. informácie potrebné na nadviazanie budúcej spolupráce.

 

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

  PROFIL SPOLOČNOSTI

  V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov prevádzkovateľom MONT IRP s.r.o. uvedených vo formulári pre registráciu nového dodávateľa, ktoré som poskytol vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom ich internetovej stránky www.montirp.com , za účelom uloženia do databázy dodávateľov spoločnosti MONT IRP s.r.o. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak je súhlas platný do zániku účelu.

  Celé znenie informácie


   

  Ďakujeme Vám za vyplnenie registračného formulára. Vami poskytnuté informácie zohľadníme a v prípade nášho záujmu o nadviazanie spolupráce Vás budeme následne kontaktovať.

  Slovenčina