Plošné tvárnenie

  • ohraňovací lis Durma s maximálnou pracovnou dĺžkou 6 000 mm a pracovnou silou 400 ton
  • trojvalcová zakružovačka plechov s pracovnou šírkou 2 000 mm umožňujúca po celej pracovnej šírke zakružiť plech s hrúbkou 12 mm; menšie šírky je možné zakružovať až do maximálnej hrúbky 35 mm
Slovenčina