Povrchové úpravy

  • schválená a skolaudovaná Hala nanášania náterových hmôt s vykurovaním a trojstupňovou filtráciou
  • rozloha lakovacej dielne 18 x 24 m,
Slovenčina