Tepelné a trieskové delenie materiálu

  • tri plazmové rezacie zariadenia s možnosťou spracovania plechov s maximálnymi rozmermi 3 000 x 12 000 mm a hrúbkou 40 mm, pri použití kyslík-acetylénového delenia až do hrúbky 200 mm
  • zariadenie Voortmann s 3D naklápacou hlavou na CNC riadené plazmové delenie pod uhlom do 45° - možnosť efektívnej prípravy zvarových hrán priamo pri príprave materiálu 
  • tri pásové píly na rezanie profilov umožňujúce rezanie pod uhlom odklonu od kolmice až do 60°
  • maximálny prierez rezaného profilu 600 x 800 mm
Slovenčina