Trieskové opracovanie

  • sústruženie výrobkov s maximálnym priemerom Ø 800 mm a dĺžkou 6 000 mm
  • zariadenie Voortmann na CNC riadené vŕtanie profilov s výškou profilu do 900 mm a dĺžkou 12 350 mm
  • konvenčné obrábacie zariadenia na vŕtanie, frézovanie a vyvŕtavanie obrobkov s rozmermi 2000 x 1200 x 1000 mm
Slovenčina