Zámočnícke a zváračské práce

 • maximálne rozmery výrobku (dĺžka x šírka x výška): 33 m x 6 m x 5 m
 • hmotnosť výrobku: štandardne do 25 ton, v prípade potreby vieme manipulovať s kusmi až do 50 ton
 • mesačná výrobná kapacita dosahuje 350 až 500 ton oceľových výrobkov
 • spektrum materiálov zahŕňa ocele tried 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1 a 8.1 podľa TNI CEN ISO/TR 15608, najčastejšie:
  • ocele štandardnej akosti S235JR, S355J2, S355NL
  • žiaruvzdorné ocele P265GH, P355GH, 16Mo3
  • zušľachtené ocele S690QL
  • antikorózne ocele 1.4301, 1.4307
 • používané technológie zvárania:
  • 111 – Zváranie obalenou elektródou (MMA)
  • 131 – Zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne (MIG)
  • 135 – Zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG)
  • 136 – Zváranie plnenou drôtovou elektródou v aktívnom plyne
  • 141 – Zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG)
  • 783 – Priváranie svorníkov odtiahnutým oblúkom
Slovenčina