MONT IRP s.r.o.

 

Kontakt


MONT IRP s.r.o.


ul. Oceliarska 2
010 01 Žilina
Slovakia

IČO: 00694 142
IČ DPH: SK2020474852

office@montirp.com

+421 948 439 521

+421 903 205 272

+421 41 555 77 11

Pošlite nám správu


    V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov.

    Celé znenie informácie


    Slovenčina